Navigácia

O škole

Profil školy

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu sídli na Hronskej ul. č. 3 v Bratislave. Je všeobecno-vzdelávacia vnútorne diferencovaná štátna škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravuje aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach.

 

Gymnázium F.G. Lorcu je škola so slovensko-španielskou bilingválnou sekciou. Gymnázium má aj štvorročné štúdium. V školskom roku 2009/2010 sa otvorí 1 trieda prvého ročníka bilingválneho päťročného štúdia s celkovým počtom žiakov 28, 1 trieda prvého ročníka osemročného štúdia so zameraním na cudzie jazyky (žiaci piatych ročníkov ZŠ)  s celkovým počtom žiakov 20 a 1 trieda prvého ročníka štvorročného štúdia so všeobecným zameraním s celkovým počtom žiakov 28. Písomné prijímacie skúšky pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ, ktorí sa  hlásia na päťročné štúdium, budú z talentovej skúšky, ktorej obsah bude zameraný na zistenie jazykových, logických a matematických schopností a z vedomostnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a budú sa konať --Písomné prijímacie skúšky pre žiakov deviateho ročníka ZŠ, ktorí sa hlásia na štvorročné štúdium sa budú konať -- zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Písomné prijímacie skúšky pre žiakov piateho ročníka ZŠ, ktorí sa hlásia na osemročné štúdium sa budú konať -- zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Žiaci bilingválnej sekcie majú možnosť vykonať súčasne s maturitnou skúškou aj odbornú alebo základnú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka a získať certifikát o ukončení štúdia z Ministerstva školstva  Španielska. Bilingválna sekcia bola zriadená a pracuje na základe dohody uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, kultúry a športu Španielska.                                              

V tomto školskom roku má škola 573 žiakov v 14 triedach osemročného štúdia, 2 triedach päťročného štúdia a 4 triedach štvorročného štúdia.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
    Hronská 3, 821 07 Bratislava

    web: www.gymhron.sk
  • 02/45520572

Fotogaléria